Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:18
-00:29:16
+00:47:41
8245 2043
325 / 336
-00:21:31
+00:40:52
01:15:41
-00:33:04
+00:46:55
6659 1492
281 / 293
-00:26:21
+00:36:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii