Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:07
-00:48:38
+00:31:21
4435 521
182 / 293
-00:41:55
+00:21:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii