Magdalena Malczewska

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:19
-00:42:00
+00:31:38
4452 1243
K40 : 361
6 5
98 / 139
-00:32:04
+00:22:18
00:59:43
-00:40:05
+00:28:49
4109 963
K40 : 228
8 11
94 / 173
-00:32:06
+00:19:57
00:31:15
-00:18:03
+00:13:43
687 687 1 1
21 / 45
-00:18:03
+00:12:39
01:14:06
-00:34:39
+00:45:20
6550 1439 4 8
192 / 208
-00:14:50
+00:41:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii