Maria Bujalska

Niezła Korba
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:58:27
-00:50:18
+00:29:41
4022 404 1
93 / 151
-00:25:24
+00:21:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii