Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:48
-00:42:57
+00:37:02
5618 4636
41 / 53
-00:17:17
+00:28:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii