Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:12
-00:36:27
+00:35:00
3539 970
K40 : 205
130 / 160
-00:27:26
+00:29:32
00:59:36
-00:44:46
+00:28:15
4535 972
K30 : 484
208 / 350
-00:34:57
+00:22:34
00:59:53
-00:50:01
+00:30:55
5915 1386
246 / 348
-00:35:31
+00:23:32
00:59:21
-00:36:28
+00:29:25
6481 1054
283 / 427
-00:23:05
+00:22:07
00:53:34
-00:55:11
+00:24:48
2493 171
98 / 293
-00:48:28
+00:14:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii