Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:17
-00:37:17
+00:39:40
7570 5899
335 / 361
-00:12:31
+00:39:34
01:04:45
-00:44:00
+00:35:59
5434 4534
216 / 259
-00:30:47
+00:30:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii