Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:11
-00:43:23
+00:33:34
6298 5232
234 / 336
-00:35:38
+00:26:45
01:04:45
-00:44:00
+00:35:59
5433 4533
232 / 293
-00:37:17
+00:25:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii