Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:25
-00:33:50
+00:44:32
6050 1305
247 / 260
-00:23:01
+00:39:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii