Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:39
-00:46:06
+00:33:53
5003 716
211 / 293
-00:39:23
+00:23:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii