Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:06
-00:44:04
+00:29:46
5222 1121
K20 : 346
253 / 403
-00:30:44
+00:28:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii