Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:06
-00:45:39
+00:34:20
5095 754
214 / 293
-00:38:56
+00:24:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii