Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:30
-00:47:15
+00:32:44
4773 4136
34 / 53
-00:21:35
+00:23:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii