Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:28
-00:38:42
+00:35:08
6681 1856
K20 : 591
212 / 289
-00:16:31
+00:28:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii