Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:59
-00:55:16
+00:23:06
1922 147
72 / 260
-00:36:07
+00:14:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii