Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:39:18
-01:08:57
+00:09:25
47 43 1
1 / 136
-00:47:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii