Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:21
-00:44:13
+00:32:44
6070 5101
223 / 336
-00:36:28
+00:25:55
00:51:37
-00:56:38
+00:21:44
1511 1411
50 / 268
-00:50:16
+00:15:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii