Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:21
-00:29:18
+00:42:09
4166 1339
K45 : 191
127 / 140
-00:29:18
+00:33:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii