Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:54
-00:39:45
+00:31:42
3107 757
K50 : 41
46 / 62
-00:15:29
+00:18:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii