Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:56
-00:36:43
+00:34:44
3509 948
K45 : 137
113 / 154
-00:24:21
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii