Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:22
-00:32:17
+00:39:10
3944 1202
K45 : 177
134 / 154
-00:19:55
+00:34:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii