Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:29
-00:31:10
+00:40:17
4032 1260
K45 : 182
122 / 140
-00:31:10
+00:32:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii