Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:34
-00:40:05
+00:31:22
3057 730
K45 : 105
100 / 140
-00:40:05
+00:23:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii