Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:10
-00:37:29
+00:33:58
3430 908
K45 : 131
111 / 154
-00:25:07
+00:29:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii