Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:45
-00:38:54
+00:32:33
3233 816
K45 : 116
102 / 140
-00:38:54
+00:24:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii