Katarzyna Kozłowska

CONTROLEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:05:52
-00:35:47
+00:35:40
3612 1003
K45 : 145
3
117 / 154
-00:23:25
+00:30:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii