Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:05
-00:40:34
+00:30:53
2984 2282
M30 : 328
72 / 114
-00:35:20
+00:22:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii