Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:19
-00:37:20
+00:34:07
3451 2532
M50 : 225
52 / 62
-00:13:04
+00:20:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii