Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:43
-00:32:56
+00:38:31
3890 1164
K45 : 171
139 / 156
-00:17:15
+00:30:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii