Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:10
-00:27:29
+00:43:58
4259 1391
K45 : 205
149 / 154
-00:15:07
+00:39:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii