Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:42
-00:33:42
+00:31:11
2735 703
K40 : 160
107 / 152
-00:25:01
+00:23:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii