Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:13
-00:31:11
+00:33:42
3034 2177
M25 : 212
68 / 86
-00:24:54
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii