Marcin Kirilenko

exoteam / Exorigo-Upos S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:42:08
-00:54:16
+00:10:37
133 124
M45 : 20
2 1
5 / 122
-00:45:39
+00:04:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii