Joanna Rzepniewska

KUKE S.A. / KUKE S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:29
-00:37:55
+00:26:58
2166 468
K40 : 103
4 3
75 / 152
-00:29:14
+00:19:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii