Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:50
-00:39:49
+00:31:38
3098 753
K40 : 165
116 / 160
-00:30:48
+00:26:10
01:06:59
-00:29:25
+00:35:28
3195 945
K40 : 212
129 / 156
-00:20:52
+00:31:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii