Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:38
-00:28:46
+00:36:07
3263 986
K25 : 108
73 / 86
-00:22:29
+00:26:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii