Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:35:36
+00:29:17
2536 615
K25 : 73
56 / 86
-00:29:19
+00:19:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii