Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:01
-00:39:38
+00:31:49
3121 764
K45 : 108
78 / 117
-00:27:23
+00:23:48
01:01:50
-00:34:34
+00:30:19
2650 661
K45 : 97
80 / 109
-00:21:14
+00:23:06
01:03:46
-00:30:12
+00:30:12
1844 519
K40 : 191
66 / 91
-00:23:03
+00:23:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii