Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:06
-00:41:33
+00:29:54
2853 648
K45 : 91
96 / 154
-00:29:11
+00:25:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii