Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:35
-00:25:23
+00:35:01
2150 676
K20 : 120
37 / 41
-00:02:17
+00:24:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii