Joanna Kiczka

Joanna Kiczka
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:12:16
-00:29:23
+00:42:04
4157 1333
K40 : 293
1
147 / 160
-00:20:22
+00:36:36
01:10:06
-00:26:18
+00:38:35
3444 1099
K40 : 240
1
143 / 156
-00:17:45
+00:34:11
01:23:23
-00:10:35
+00:49:49
2444 836
K30 : 314
1
103 / 105
-00:08:14
+00:47:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii