Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:00
-00:17:58
+00:42:26
2384 807
K50 : 67
11 / 11
+00:33:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii