Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:19
-00:32:39
+00:27:45
1631 418
K50 : 30
28 / 39
-00:18:45
+00:15:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii