Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:11
-00:21:47
+00:38:37
2300 750
K40 : 270
71 / 79
-00:10:31
+00:32:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii