Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:17
-00:29:41
+00:30:43
1885 536
K30 : 203
54 / 75
-00:20:39
+00:26:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii