Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:56
-00:30:28
+00:34:25
3100 892
K40 : 199
123 / 152
-00:21:47
+00:26:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii