Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:40
-00:51:35
+00:26:47
2945 2652
127 / 260
-00:40:46
+00:21:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii