Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:15
-00:27:34
+00:38:19
8933 6700
388 / 427
-00:14:11
+00:31:01
01:08:15
-00:40:00
+00:38:22
5406 4408
205 / 268
-00:33:38
+00:31:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii