Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:47
-01:01:28
+00:16:54
510 484
25 / 256
-01:01:28
+00:08:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii