Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:21:39
-00:28:23
+00:50:57
7335 2712
K50 : 112
667
71 / 72
-00:01:13
+00:41:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii